Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Занимания по интереси

2021/2022 учебна година

ГрупаТематична областРъководител
1. Занимателна математика Математика Людмила Червенкова
2. Любознателна физика Природни науки Костадин Джамбазов
3. Мажоретен състав Изкуства и култура Мария Пиргова
4. Играем и творим Технологии Мариана Гебрелиева
5. Здравето е в моите ръце Екологично образование и здравословен начин на живот Лиляна Полимерова
6. Млад историк Технологии Николай Кривокапов
7. Театър "Пинокио" Изкуства и култура Цвета Костадинова

2020/2021 учебна година

ГрупаТематична областРъководител
1. Първа помощ в училище Екологично образование и здравословен начин на живот Лиляна Полимерова
2. Играем и творим Технологии Мариана Гебрелиева
3. Театрален клуб "Усмивка" Изкуства и култура Цвета Костадинова

2019/2020 учебна година

ГрупаТематична областРъководител
1. Аз и ние Дигитална креативност Людмила Червенкова
2. Аз и природата Екологично образование и здравословен начин на живот Лозанка Грозданова
3. Екозвън по дивите пътеки Екологично образование и здравословен начин на живот Славка Жостова
4. Първа помощ в училище Екологично образование и здравословен начин на живот Лиляна Полимерова
5. Играем и творим Технологии Мариана Гебрелиева
6. Успяваме заедно Екологично образование и здравословен начин на живот Александър Халачев
7. Приложна математика Математика Христина Шушутева
8. Театрален клуб "Усмивка" Изкуства и култура Цвета Костадинова
9. Химията - лесна и интересна Природни науки Елена Витанова
10. Клуб "Православно вероучение" Гражданско образование Крум Дамянов
 11.  Клуб "Роден край"  Гражданско образование  Недялка Йондева

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеЧитателски дневници

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ