Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Обучение от разстояние

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Занимания по интереси

 

ГрупаТематична областРъководител
1. Аз и ние Дигитална креативност Людмила Червенкова
2. Аз и природата Екологично образование и здравословен начин на живот Лозанка Грозданова
3. Екозвън по дивите пътеки Екологично образование и здравословен начин на живот Славка Жостова
4. Първа помощ в училище Екологично образование и здравословен начина на живот Лиляна Полимерова
5. Играем и творим Технологии Мариана Гебрелиева
6. Успяваме заедно Екологично образование и здравословен начин на живот Александър Халачев
7. Приложна математика Математика Христина Шушутева
8. Театрален клуб "Усмивка" Изкуства и култура Цвета Костадинова
9. Химията - лесна и интересна Природни науки Елена Витанова
10. Клуб "Православно вероучение" Гражданско образование Крум Дамянов
 11.  Клуб "Роден край"  Гражданско образование  Недялка Йондева

Електронна библиотека

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ