Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Седмично меню

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

„Осигуряване на съвременна образователна среда“ – Модул „Музеите като образователна среда“

 Трето основно училище "Братя Миладинови" спечели проект по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – Модул „Музеите като образователна среда“.

В проекта участват ученици от третите класове.

Дейностите по проекта предвиждат: лектории; беседи; уроци в къщата-музей на Васил Левски в гр. Карлово; посещение на килийно училище в гр. Котел и драматизация на „Радини вълнения“; рецитал по стихове на Христо Ботев в родната му къща; изработка на презентации, които ще бъдат представени пред ученици и родители; изнасяне от учениците уроци по учебните предмети човекът и природата и български език и литература. Желанието на учителите Д. Узунова, Н. Павлова, Л. Червенкова, Л. Гулева, Сл. Жостова и М. Калайджиева е да се изграждат знания за културно-историческото наследство на нашия народ, за географското положение и природните забележителности на България, както и да се развива патриотично чувство у учениците.

Дейности:

02.11.2018 г. - Посещение на Националния исторически музей и Боянската църква в гр. София.

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Здраве за всички

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ