Дейности по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” 2014 - 2020


ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” 2014 - 2020

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“

ДОГОВОР № 2020-1-BG01-KA229-079168_1

Наименование на проекта: „Common Heritage from Tradition to Future“

Координатор - България

Партньори - Гърция, Турция, Хърватия, Румъния

Стойност: 30 302 евро


ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” 2014 - 2020

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“

ДОГОВОР № –2020-1-IT02-KA229-079844_5

Наименование на проекта: : „Don't be Cyber Bully, Be Aware!“

Координатор - Италия

Партньори -Турция, Румъния, Полша, България, Турция

Стойност: 30 512 евро


ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” 2014 - 2020

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“

ДОГОВОР № 2019-1-IT02-KA229-062217_3

Наименование на проекта: „Festivals Amond European Society and Traditions”

Координатор - Италия

Партньори - Турция, Гърция, Литва, България

Стойност: 15 980 евро