Дейности по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” 2014 - 2020


2019/2022 учебна година


ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” 2014 - 2020

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“

ДОГОВОР № 2019-1-IT02-KA229-062217_3

Наименование на проекта: „Festivals Amond European Society and Traditions”

Координатор - Италия

Партньори - Турция, Гърция, Литва, България

Стойност: 15 980 евро