Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”


Описание на дейността:

 • оборудване и обзавеждане на стая за дейности по интереси - за прогимназиален етап
 • осигуряване на консумативи и материали за работа в часовете за дейности по интереси;
 • осигуряване на книги за обезпечаване на работата на децата и учениците в часовете за дейности по интереси;
 • осигуряване на игри – образователни, възпитателни, забавни игри, групови и индивидуални за работата на децата и учениците в часовете за дейности по интереси.

Модул „Културните институции като образователна среда “

2020/2021 учебна година

Участници – VІ а, б клас – Красимира Стоева, Любка Цирова, Лозана Грозданова, Емилия Ценкина


Основни цели:

 1. Да се придобият повече знания по теми (чрез „пряк“ контакт), залегнали в утвърдените учебни програми по български език и литература, изобразително изкуство, история и цивилизация и география и икономика.
 2. Да се развият уменията на учениците в: търсене на причинно-следствени връзки за развоя на конкретни исторически събития; разпознаване на литературни произведения на български дейци, писатели; разпознаване на творбите на известни български художници и скулптори.
 3. Да се развият уменията на учениците за интерпретиране и пресъздаване на научената информация както в преки учебни занятия, така и в такива, провеждани в електронна среда от разстояние.
 4. Да се увеличи нивото на национално самосъзнание на учениците.
 5. Да се развият креативността и творческите заложби на учениците.

През учебната 2020/2021 г. учениците от VI А и VI Б клас в Трето основно училище „Братя Миладинови“ се включиха в НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – Модул „Културните институции като образователна среда“.

Те посетиха следните културни институции:

 • Художествената галерия „Квадрат 500“ в София, в която е подредена представителна експозиция от над 1600 произведения на изкуството от България, Европа, Латинска Америка и САЩ;
 • Националния етнографския музей, в който се помещават сбирки с предмети от различни епохи, представящи българския бит – домашни занятия и покъщнина, земеделие и животновъдство, килими, дърворезба, ковано желязо, медникарство, накити, обичаи и обреден реквизит, традиционно народно облекло и шевици.
 • Природонаучният музей в град Пловдив, в който е подредена изключително богатата и разнообразна експозиция, състояща се в няколко направления: Минерали, Ботаника, Безгръбначни, Аквариум, Морско дъно, Риби, Земноводни и влечуги, Птици, Бозайници и Терариум.
 • Регионалният археологически музей в град Пловдив с богати фонд от над 150 000 предмети, свързани с археологията на Пловдив и региона. 
 • Историческия музей в град Мелник. 
 • Кордопуловата къща – най-голямата възрожденска къща в България и на Балканите от 18 в. – паметник на културата, притежание на богатата фамилия Кордопулови, търгували с вино из цяла Европа. 
 • Роженския манастир „Рождество Богородично“ – средновековен манастир, обявен за паметник на културата с национално значение.
 • Екскурзия до София
 • Екскурзия до Пловдив
 • Екскурзия до Мелник

 

2019/2020 учебна година

Участници – ІІ а, б клас – Мария Канатова, Катерина Щранкова, Нели Лапчева, Мария Василева


Описание на дейностите:

 • провеждане в музеите и галериите на задължителни, избираеми и факултативни учебни часове по учебни предмети от училищната подготовка;
 • провеждане на виртуални турове и видеоуроци;
 • провеждане на конкурс за най-добър урок в музей;
 • провеждане на конкурс за най-добър урок в галерия;
 • посещение на театрални постановки (или представянето им в училище), свързани с конкретно учебно съдържание;
 • посещение на концерти (или представянето им в училище), свързани с конкретно учебно съдържание;
 • срещи с актьори и музикални дейци по теми, свързани с конкретно учебно съдържание.