Детско полицейско управление – информация

Учениците от IV б клас в Трето основно училище „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев работят за втора година по проект „Детско полицейско управление”.

Целта на проекта е ранна превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната, създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации. Идеята е децата, забавлявайки се, да получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, да се справят в трудни ситуации с различни предизвикателства вкъщи, в училище, на улицата. Занятията се провеждат от инспекторите в РПУ гр. Гоце Делчев Владимир Граматов и Иван Гайтанинчев.

В учебната програма са предвидени часове по безопасно поведение на пътя, курс по лична защита, оказване на първа долекарска помощ, криминалистика, социални умения. Учениците се запознават със задълженията на полицая и смисъла на полицейската професия – полицаите да се грижат за спазването на реда и законите в обществото. Полицейските служители поясняват на децата как да разпознаят полицая, каква е униформата, екипировката; отличителните знаци на полицая (шапка, светлоотразителна жилетка); част от помощните средства, които използват полицаите в ежедневната си работа (белезници, палка, каска, защитен шлем, бронежилетка, радиостанция); служебна карта, с която доказват, че е полицай.

Занятията се провеждат при голям интерес от страна на учениците. С разглеждане на темата „Оказване на първа долекарска помощ” децата се научават как да реагират при инциденти, съпроводени с измръзване, изгаряне, счупвания, как да предотвратяват подобни инциденти, как да окажат първа помощ в случай на нужда, как да направят превръзка на различни части на тялото. Емоции сред младите полицаи предизвиква темата „Спортно хулиганство”. Учениците се запознават със спецификата на спортното хулиганство; с функциите и ролята на полицейските органи по време на спортни мероприятия; правилата за безопасно поведение по време на спортни прояви, кои са забранените предмети за внасяне; как се извършва проверка от полицията; какви са наказанията за нарушителите. Децата споделят лични преживявания от посещения на спортни мероприятия.

Занятие по проект "Детско полицейско управление" - 08.12.2017 г.

Занятие по проект "Детско полицейско управление" - 01.02.2018 г.

Занятие по проект "Детско полицейско управление" - 09.02.2018 г.