Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Детско полицейско управление

Детско полицейско управление – информация

Учениците от IV б клас в Трето основно училище „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев работят за втора година по проект „Детско полицейско управление”.

Целта на проекта е ранна превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната, създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации. Идеята е децата, забавлявайки се, да получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, да се справят в трудни ситуации с различни предизвикателства вкъщи, в училище, на улицата. Занятията се провеждат от инспекторите в РПУ гр. Гоце Делчев Владимир Граматов и Иван Гайтанинчев.

В учебната програма са предвидени часове по безопасно поведение на пътя, курс по лична защита, оказване на първа долекарска помощ, криминалистика, социални умения. Учениците се запознават със задълженията на полицая и смисъла на полицейската професия – полицаите да се грижат за спазването на реда и законите в обществото. Полицейските служители поясняват на децата как да разпознаят полицая, каква е униформата, екипировката; отличителните знаци на полицая (шапка, светлоотразителна жилетка); част от помощните средства, които използват полицаите в ежедневната си работа (белезници, палка, каска, защитен шлем, бронежилетка, радиостанция); служебна карта, с която доказват, че е полицай.

Занятията се провеждат при голям интерес от страна на учениците. С разглеждане на темата „Оказване на първа долекарска помощ” децата се научават как да реагират при инциденти, съпроводени с измръзване, изгаряне, счупвания, как да предотвратяват подобни инциденти, как да окажат първа помощ в случай на нужда, как да направят превръзка на различни части на тялото. Емоции сред младите полицаи предизвиква темата „Спортно хулиганство”. Учениците се запознават със спецификата на спортното хулиганство; с функциите и ролята на полицейските органи по време на спортни мероприятия; правилата за безопасно поведение по време на спортни прояви, кои са забранените предмети за внасяне; как се извършва проверка от полицията; какви са наказанията за нарушителите. Децата споделят лични преживявания от посещения на спортни мероприятия.

Занятие по проект "Детско полицейско управление" - 08.12.2017 г.

Занятие по проект "Детско полицейско управление" - 01.02.2018 г.

Занятие по проект "Детско полицейско управление" - 09.02.2018 г.

flower

flower1

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеЧитателски дневници

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ