Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Проект "Студентски практики"

И през учебната 2018/2019 година Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев продължава работата си по проект "Студентски практики".

Някои от целите на проекта са:

- Да се увеличат стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
- Да се стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
- Да се подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Активни ментори в момента, започващи работа по проекта:

Александър Халачев - учител по БЕЛ - двама студенти

Диана Узунова - старши начален учител - един студент

Други ментори:

Антоанета Духова - старши учител по английски език

Николина Павлова - старши начален учител

Елена Витанова - старши учител по биология и ЗО и химия и ООС

Катерина Щранкова - старши начален учител

Красимира Пейчева - учител по информационни технологии 

Людмила Червенкова - старши начален учител

Всеки студент, който желае да работи с някой от менторите, е необходимо да посети сайта на проекта за повече информация.

 

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ