И през учебната 2018/2019 година Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев продължава работата си по проект "Студентски практики".

Някои от целите на проекта са:

- Да се увеличат стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
- Да се стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
- Да се подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Активни ментори в момента, започващи работа по проекта:

Александър Халачев - учител по БЕЛ - двама студенти

Диана Узунова - старши начален учител - един студент

Други ментори:

Антоанета Духова - старши учител по английски език

Николина Павлова - старши начален учител

Елена Витанова - старши учител по биология и ЗО и химия и ООС

Катерина Щранкова - старши начален учител

Красимира Пейчева - учител по информационни технологии 

Людмила Червенкова - старши начален учител

Всеки студент, който желае да работи с някой от менторите, е необходимо да посети сайта на проекта за повече информация.