Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Проект "Твоят час" - 2016/2017 учебна година

Дейности по интереси

Живей здравословно - ръководител Васил Каракиев

По време на часовете децата се запознават с видовете спорт, знаменити български спортисти, здравословно хранене. Децата играят и познатите им спортове: футбол, народна топка, лекоатлетически игри. Походите до близки местности допринасят за създаване и укрепване на връзката с природата. В специални часове децата приготвят нещо лесно, вкусно и здравословно. 

Представителна изява - "Спортът е здраве"

Представителна изява - "Да бъдем здрави"


Мажоретен състав – ръководител Мария Пиргова
Цели:
- Запознаване с особеностите на мажоретното изкуство;

- Формиране на умения за работа с уреди, характерни за този вид изкуство – батон, помпон и флаг – батон;
- Постигане на физическо и психическо развитие и укрепване на участниците;
- Изграждане на естетически усет към красивите и ценностните неща в живота;
- Пълноценно оползотворяване на свободното време на участниците;
- Възпитаване на дисциплинираност, отговорност, самоконтрол, толерантност;
- Изграждане на умения за работа в екип.

Представителна изява - "Да се забавляваме заедно"

Представителна изява - "Участие в празничен дефилаж на 24 май"


Млад турист – ръководител Мария Канатова

Съчетавайки двигателна активност и здравословния начин на живот у учениците се изграждат трайни компетентности за работа в екип; подобрява се физическото и умственото здраве; развива се двигателната култура; научават се заедно да опазват природата. Разходките сред природата развиват физическите качества сила, издръжливост и бързина; формират умения за системна физическа активност.

Представителна изява - "Какво научих за природата, нейното опазване и здравословния начин на живот"


Опознавам и опазвам природата – ръководител Диана Узунова

Съчетавайки двигателна активност и здравословния начин на живот у учениците се изграждат трайни компетентности за работа в екип; подобрява се физическото и умственото здраве; развива се двигателната култура; научават се заедно да опазват природата. Разходките сред природата развиват физическите качества сила, издръжливост и бързина; формират умения за системна физическа активност.

Представителна изява - "Какво научих за природата, нейното опазване и здравословния начин на живот"


 Млад природолюбител – ръководител Нели Йондева

Съчетавайки двигателна активност и здравословния начин на живот у учениците се изграждат трайни компетентности за работа в екип; подобрява се физическото и умственото здраве; развива се двигателната култура; научават се заедно да опазват природата. Разходките сред природата развиват физическите качества сила, издръжливост и бързина; формират умения за системна физическа активност.

Представителна изява - "Какво научих за природата, нейното опазване и здравословния начин на живот"


 Клюб "Здраве" – ръководител Емилия Москова

Заниманията в клуба включват запознаване с основите на здравословния начин на живот – хранене, движение, хигиена. Децата се запознават с различни видове спорт, с хранителния състав на продуктите и начините за кулинарна обработка. Под игрова форма и сценична реализация, получените знания се представят пред публика.

Представителна изява - "Даровете на есента"

Представителна изява - "Големият турнир - представителна изява с родители"

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеЧитателски дневници

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ