Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Проект "Успех" - 2014/2015 учебна година

РъководителФормаТематично направлениеОбласт на ИИД
1. Емилия Москова клуб Природолюбител Природоматематически науки
2. Людмила червенкова клуб Млад природолюбител Природоматематически науки
3. Елена Витанова клуб Аз и природата Природоматематически науки
4. Красимира Стоева клуб Рисувам света около мен Хуманитарни науки
5. Катерина Щранкова клуб Азбуката на здравето Здравно образование
6. Мария Василева клуб Първи стъпки към доброто здраве Здравно образование
7. Николина Павлова клуб Всичко за вашето здраве Здравно образование
8. Славка Жостова клуб Аз избирам здравето Здравно образование
9. Лиляна Полимерова клуб Първа помощ в училище Здравоно образование
10. Диана Узунова секция Заедно сред природата Здравословен начин на живот
11. Недялка Йондева секция Обичам природата Здравословен начин на живот
12. Мария Канатова секция Млад турист Здравословен начин на живот
13. Киприана Траханова клуб Опознавам природата Здравословен начин на живот
14. Цвета Костадинова клуб Театрално студио Комуникативни умения на роден език
15. Мария Керина клуб Искам още да знам Комуникативни умения на роден език
16. Димка Мурджева клуб Светът около мен Комуникативни умения на роден език
17. Лилия Ламбова клуб Минало и традиции Умения за самостоятелно учене и събиране на информация
18. Лозанка Грозданова клуб Миналото - митове и легенди Уминия за самостоятелно учене и събиране на информация
19. Величка Русева клуб Как да се държа и обличам в обществото Граждански компетентности
20. Мария Пиргова секция Мажоретки Културни компетентности
21. Димитрия Джамбазова клуб Сръчни ръце Културни компетентности
22. Красимира Пейчева клуб Дизайн и реклама Дигитални компетентности

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеЧитателски дневници

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ