За откриването на "Пирински стражи" г-жа Десислава Йованович подари ръчноизработени поставки за албуми.   

Уникален подарък - ръчноизработен цветарник от естествени материали, направиха г-н Благой Шопов и г-н Федеим Мерсим по повод отбелязване на 1 година "Пирински стражи".

 

Приложно изкуство - родители