Рецитира Красимир Дафков от ІV Б клас
5 Views
 
Рецитират ученици от ІV Б клас
3 Views
 
Рецитира Методи Ушилков от ІІ Б клас
2 Views
 
Рецитира Виктория Петрова от І Б клас
2 Views
 
Рецитира Антон Янев
2 Views
 
Рецитират ученици от V Б клас
2 Views
 
Рецитира Снежана Костадинова от V Б клас
2 Views
 
Рецитира Виктория Атанасова от V А клас
1 Views
 
Рецитира Ивана Гъркова от V А клас
1 Views