Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Обучение от разстояние

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

05.03.2020 г.

На 5 март 2020 г., бяха съобщени имената на участниците, чиито фотографии са класирани за участие във фотоизложбата на Българска асоциация по водите (БАВ) по повод отбелязване на Световния ден на водата – 22 март.

Общо девет са снимките на участници от училището ни, чиито автори са членове на клуб „Пирински стражи“, които могат да бъдат видени на организираната национална фотоизложбата, която се предвиждаше да бъде представена от 16 до 22 март 2020 г. в гр. София, но поради извънредната обстановка, фотоизложбата бе представена в електронен вид.

Ето и имената на класираните участници от Трето ОУ:
Вероника Шагова – VII Б клас (фотография „Любов и дъжд“);
Цветелина Костадинова – IV Б клас (фотография „Муратово езеро“);
Станимира Василева – VI Б клас (фотография „Всички имат нужда от вода“);
Георги Шагов – VII Б клас (фотография „Водата е лед и сняг... когато не тече пак е полезна за дивите кози“);
Ивана Дакова – V Б клас (фотография „Когато се повишат температурите“);
Здравислава Узунова – VII Б клас (фотография „Когато помагаме на природата – и водата ще е чиста“);
Красимира Чакърова – V Б клас (фотография „Божествената иглика също се нуждае от вода“);
Ивана Кесарова – III Б клас (фотография „Най-красивите търсят вода, без която не могат“);
Лозана Грозданова, Славка Жостова и Александър Халачев – ръководители на клуб „Пирински стражи“ (фотография „Естествен чист водоизточник“).

Електронна библиотека

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ