Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

От днес, 29.10.2021 г. стартира Oнлайн кампания за повишаване на чувствителността и комуникациите относно Ковид-19 кризата и нейните последици в рамките на проект „Интегрирани териториални синергии за детско здраве и защита II“ (INTERSYC II), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”. 

Кампанията ще съдържа информационни материали, целящи да обучат децата как да се ориентират в живота по време и след коронавирус. Кампанията се стреми да обучи децата относно коронавирус и как той влияе върху ежедневието. Кампанията ще разглежда теми около хигиената, качеството на живот, социалната дистанция, здравословното хранене, физическа активност и упражнения и др.