2021/2022 учебна година

План-график за реализиране на дейностите по проект "Мисловни карти" за учебната 2021/2022 г.

Мисловните карти - креативен начин учениците да изразят мислите и идеите си


 

2020/2021 учебна година

План-график за реализиране на дейностите по проект "Мисловни карти" за учебната 2020/2021 г.

Мисловните карти в обучението по чевокът и природата в ІІІ Б клас

Мисловните карти - интерактивен метод на обучение


 

2019/2020 учебна година

Мисловни карти - IV б клас

Мисловни карти за лесно учене и по време на дистанционно обучение

Мисловни карти в час на класа - V Б клас

Мисловни карти в І Б клас

Органи в човешкото тяло - урок по човекът и природата 3. клас

Мисловни карти по БЕЛ и английски език

Изработване на мисловни карти в 5. и 7. клас

Мисловните карти в образователния процес - презентация

Иновативните методи за преподаване - задължителни в Трето ОУ "Братя Миладинови"


 

2018/2019 учебна година

Мониторинг, осъществен от експерти от МОН – София и РУО – Благоевград

Оригинални уроци в иновативните паралелки

Иновациите в Трето ОУ - мисловни карти

Иновативен урок в Трето ОУ „Братя Миладинови“

„Мисловни карти“ в III ОУ „Братя Миладинови“ - град Гоце Делчев

Изложба от мисловни карти в Трето ОУ "Братя Миладинови"