МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете..

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащона своите възпитаници качествено образование, възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда и изграждане отношения на толерантност и разбирателство с местната общност.