Сряда, 05.10.2022

Комисия по безопасност на движението по пътищата

Председател: Николай Кривокапов
Членове: Мария Балтаджиева , Мария Василева


Комисия за повишаване грамотността и развиване творческите заложби на учениците

Председател: Катерина Щранкова
Членове: Мария Керина, Емилия Москова, Мария Канатова, Димитрия Джамбазова, Магдалена Факова


Комисия по ритуалите

<strong">Председател: Цвета Костадинова
Членове: Красимира Стоева, Николай Кривокапов, Ваня Тупарова, Живко Медарев, Магдалена Факова, Любка Гулева


Комисия по формиране на екологична култура и здравно образование

Председател: Людмила Червенкова
Членове: Недялка Йондева, Мариана Гебрелиева, Славка Жостова, Красимира Пейчева, Любка Цирова


Комисия по спорт и туризъм

Председател: Мария Балтаджиева
Членове: Антоанета Духова, Красимира Стоева, Мария Канатова, Нели Лапчева - протоколчик, Васил Каракиев, Костадин Джамбазов


Комисия за връзки с обществеността

Председател: Емилия Ценкина
Членове: Людмила Червенкова - протоколчик, Мария Василева, Красимира Стоева, Любка Гулева


Училищен координационен съвет

Председател:  Гергана Граматова - училищен психолог
Членове: Христина Шушутева, Антоанета Духова, Диана Узунова, Даниела Григорова, Костадин Джамбазов, Недялка Йондева, Надя Панова  - родител, Гергана Попова - ученик


Плановете на комисиите може да видите в Годишен план за дейността на Трето основно училище "Братя Миладинови"

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ