Комисия по безопасност на движението по пътищата

Председател: Николай Кривокапов
Членове: Мария Балтаджиева , Мария Василева


Комисия за повишаване грамотността и развиване творческите заложби на учениците

Председател: Мария Канатова
Членове: Катерина Щранкова, Емилия Москова, Нели Лапчева, Мария Партенова, Емилия Ценкина, Диана Узунова, Мариана Гебрелиева, Димитрия Джамбазова


Комисия за гражданско и интеркултурно образование

Председател: Емилия Ценкина
Членове: Красимира Стоева, Недялка Йондева, Николай Кривокапов, Ваня Тупарова, Живко Медарев, Магдалена Факова, Любка Гулева, Василка Иванова, Мария Икономова, Мария Кирева


Комисия по формиране на екологична култура и здравно образование

Председател: Антония Геврекова
Членове: Антоанета Духова, Гергана Граматова, Киприяна Траханова, Костадин Джамбазов, Любка Цирова, Мария Партенова, Славка Жостова, Красимира Пейчева, Людмила Червенкова, Елена Дапева


Комисия по спорт и туризъм

Председател: Мария Балтаджиева
Членове: Антоанета Духова, Красимира Стоева, Мария Канатова, Нели Лапчева, Васил Каракиев, Димитрия Занева, Недялка Йондева, Костадин Джамбазов


Комисия за връзки с обществеността

Председател: Мария Джалова
Членове: Емилия Ценкина, Мария Василева, Васка Иванова, Мария Кирева, Костадин Томов


Училищен координационен съвет

Председател:  Гергана Граматова - училищен психолог
Членове: Васил Каракиев, Мариана Гебрелиева, Василка Иванова, Ваня Тупарова, Таня Георгиева  - родител, Надежда Колджиева - ученик


Плановете на комисиите може да видите в Годишен план за дейността на Трето основно училище "Братя Миладинови"