Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Обучение от разстояние

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Методически обединения

Методическо обединение - учители начален етап

Председател: Мариана Гебрелиева
Членове: Мария Керина, Емилия Москова, Мария Канатова, Катерина Щранкова, Гергана Канатова , Мария Пиргова, Диана Узунова, Людмила Червенкова, Недялка Йондева


Методическо обединение - учители прогимназиален етап

Председател: Антоанета Духова
Членове: Цвета Костадинова, Александър Халачев, Ваня Тупарова, Лилия Ламбова, Елена Витанова, Христина Шушутева, Костадин Джамбазов, Мария Балтаджиева, Красимира Стоева, Живко Медарев


Методическо обединение - учители на група за ЦОУД

Председател: Юлия Икономова
Членове: Нели Лапчева, Мария Василева, Димитрия Джамбазова, Васил Каракиев, Любка Гулева, Мария Калайджиева, Вили Филипова, Славка Жостова, Магдалена Факова, Лозанка Грозданова


Плановете на на методическите обединения може да видите в Годишен план за дейността на Трето основно училище "Братя Миладинови"

 

Електронна библиотека

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ