Сряда, 10.08.2022

Методическо обединение - учители начален етап

Председател: Недялка Йондева
Членове: Мария Керина, Емилия Москова, Мариана Гебрелиева, Катерина Щранкова, Мария Пиргова, Людмила Червенкова, Мария Канатова, Мария Василева


Методическо обединение - учители прогимназиален етап

Председател: Красимира Пейчева
Членове: Цвета Костадинова, Емилия Ценкина, Антоанета Духова, Николай Кривокапов, Любка Цирова, Христина Шушутева, Костадин Джамбазов, Мария Балтаджиева, Красимира Стоева, Живко Медарев


Методическо обединение - учители на група за ЦОУД

Председател: Диана Узунова
Членове: Нели Лапчева, Любка Гулева, Димитрия Джамбазова, Васил Каракиев, Мария Партенова, Славка Жостова, Магдалена Факова, Виолета Медарова


Плановете на методическите обединения може да видите в Годишен план за дейността на Трето основно училище "Братя Миладинови"