Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Седмично меню

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Методически обединения

Методическо обединение - учители начален етап

Председател: Мариана Гебрелиева
Членове: Мария Керина, Емилия Москова, Мария Канатова, Катерина Щранкова, Гергана Канатова , Мария Пиргова, Диана Узунова, Людмила Червенкова, Недялка Йондева


Методическо обединение - учители прогимназиален етап

Председател: Антоанета Духова
Членове: Цвета Костадинова, Александър Халачев, Ваня Тупарова, Лилия Ламбова, Елена Витанова, Христина Шушутева, Костадин Джамбазов, Мария Балтаджиева, Красимира Стоева, Живко Медарев


Методическо обединение - учители на група за ЦОУД

Председател: Юлия Икономова
Членове: Нели Лапчева, Мария Василева, Димитрия Джамбазова, Васил Каракиев, Любка Гулева, Мария Калайджиева, Вили Филипова, Славка Жостова, Магдалена Факова, Лозанка Грозданова


Плановете на на методическите обединения може да видите в Годишен план за дейността на Трето основно училище "Братя Миладинови"

 

Седмично разписание



Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Здраве за всички

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ