Методическо обединение - учители начален етап

Председател: Недялка Йондева
Членове: Васил Каракиев, Емилия Москова, Димитрия Джамбазова, Мария Канатова, Катерина Щранкова, Нели Лапчева, Диана Узунова, Мария Василева, Людмила Червенкова, Мариана Гебрелиева, Гергана Граматова, Василка Иванова


Методическо обединение - учители прогимназиален етап

Председател: Мария Джалова
Членове: Любка Цирова, Емилия Ценкина, Ваня Тупарова, Антоанета Духова, Костадин Джамбазов, Антония Геврекова, Николай Кривокапов, Мария Балтаджиева, Красимира Пейчева, Красимира Стоева, Живко Медарев


Методическо обединение - учители на група за ЦОУД

Председател: Мария Икономова
Членове: Мария Кирева, Катерина Адамова, Магдалена Тупарова, Мария Партенова, Любка Гулева, Киприяна Траханова, Магдалена Факова, Славка Жостова, Димитрия Занева, Костадин Томов, Елена Дапева


Плановете на методическите обединения може да видите в Годишен план за дейността на Трето основно училище "Братя Миладинови"