Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Обучение от разстояние

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Педагогически колектив

Ръководство:

Никола Джингаров - директор

Димка Мурджева - заместник-директор


Учители - начален етап:

Мария Пиргова - главен учител - портфолио

Мария Керина - старши учител - портфолио

Емилия Москова - старши учител - портфолио

Людмила Червенкова - старши учител - портфолио

Мария Канатова - старши учител - портфолио

Катерина Щранкова - старши учител - портфолио

Недялка Йондева - старши учител - портфолио

Магдалена Факова - учител - портфолио

Диана Узунова - старши учител на група ЦОУД - портфолио

Мария Калайджиева - старши учител на група ЦОУД - портфолио

Славка Жостова - старши учител на група ЦОУД - портфолио

Нели Лапчева - старши учител на група ЦОУД - портфолио

Димитрия Джамбазова - учител на група ЦОУД - портфолио

Мария Василева - старши учител на група ЦОУД - портфолио

Любка Гулева - учител на група ЦОУД 

Васил Каракиевучител на група ЦОУД


Учители - прогимназиален етап:

Цвета Костадинова - старши учител по български език и литература - портфолио

Емилия Ценкина - учител по български език и литература

Ваня Тупарова - старши учител по английски език - портфолио

Антоанета Духова - старши учител по английски език - портфолио

Христина Шушутева - старши учител по математика и информационни технологии

Костадин Джамбазов - учител по математика и по физика и астрономия

Лилия Ламбова - старши учител по история и цивилизация и по география и икономика

Любка Цирова - старши учител по биология и здравно образование и по химия и опазване на околната среда

Мария Балтаджиева - старши учител по физическо възпитание и спорт - портфолио

Красимира Пейчева - учител по информационни технологии 

Красимира Стоева - учител по изобразително изкуство

Живко Медарев - учител по музика

Лозанка Грозданова - учител на група ЦОУД 

Юлия Икономова - старши учител на група ЦОУД - портфолио


Ресурсен учител:

Мариана Гебрелиева

 

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ