Четвъртък, 30.03.2023

Ръководство:

Никола Джингаров - Директор

Димка Мурджева - Заместник-директор по учебната дейност

Галина Адамова - Заместник-директор по учебната дейност


Учители - начален етап:

Мария Пиргова - Главен учител начален етап

Мария Василева - Старши учител начален етап

Людмила Червенкова - Старши учител начален етап

Недялка Йондева - Старши учител начален етап

Мария Керина - Старши учител начален етап 

Емилия Москова - Старши учител начален етап 

Мария Канатова - Старши учител начален етап

Катерина Щранкова - Старши учител начален етап 

Нели Лапчева - Старши учител начален етап

Диана Узунова - Старши учител ГЦОУД І-ІV клас

Магдалена Факова - Учител ГЦОУД І-ІV клас

Славка Жостова - Старши учител ГЦОУД І-ІV клас

Мария Партенова - Старши учител ГЦОУД І-ІV клас

Васил Каракиев - Учител ГЦОУД І-ІV клас

Димитрия Джамбазова - Учител ГЦОУД І-ІV клас

Любка Гулева - Учител ГЦОУД І-ІV клас

Мария Икономова - Учител ГЦОУД І-ІV клас

Димитрия Занева - Учител ГЦОУД І-ІV клас


Учители - прогимназиален етап:

Емилия Ценкина - Учител прогимназиален етап

Цвета Костадинова - Старши учител прогимназиален етап

Ваня Тупарова - Старши учител прогимназиален етап

Костадин Джамбазов - Учител прогимназиален етап

Антония Геврекова - Учител прогимназиален етап

Антоанета Духова - Старши учител прогимназиален етап

Николай Кривокапов - Учител прогимназиален етап

Любка Цирова - Старши учител прогимназиален етап

Мария Балтаджиева - Старши учител прогимназиален етап

Красимира Пейчева - Учител прогимназиален етап

Живко Медарев - Учител прогимназиален етап

Красимира Стоева - Учител прогимназиален етап

Мария Джалова - Учител прогимназиален етап ГЦОУД 


Ресурсен учител:

Мариана Гебрелиева - Старши ресурсен учител


Гергана Граматова - Психолог, училищен

Васка Иванова - Логопед

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - ІІ срок