Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Педагогически колектив

Ръководство:

Никола Джингаров - Директор

Димка Мурджева - Заместник-директор по учебната дейност

Галина Адамова - Заместник-директор по учебната дейност


Учители - начален етап:

Мария Пиргова - Главен учител начален етап

Мария Василева - Старши учител начален етап

Людмила Червенкова - Старши учител начален етап

Недялка Йондева - Старши учител начален етап

Мария Керина - Старши учител начален етап 

Емилия Москова - Старши учител начален етап 

Мария Канатова - Старши учител начален етап

Катерина Щранкова - Старши учител начален етап 

Диана Узунова - Старши учител ГЦОУД І-ІV клас

Магдалена Факова - Учител ГЦОУД І-ІV клас

Славка Жостова - Старши учител ГЦОУД І-ІV клас

Мария Партенова - Старши учител ГЦОУД І-ІV клас

Васил Каракиев - Учител ГЦОУД І-ІV клас

Димитрия Джамбазова - Учител ГЦОУД І-ІV клас

Нели Лапчева - старши Учител ГЦОУД І-ІV клас 

Любка Гулева - Учител ГЦОУД І-ІV клас


Учители - прогимназиален етап:

Емилия Ценкина - Учител прогимназиален етап

Цвета Костадинова - Старши прогимназиален етап

Ваня Тупарова - Старши учител прогимназиален етап

Костадин Джамбазов - Учител прогимназиален етап

Христина Шушутева - Старши учител прогимназиален етап

Антоанета Духова - Старши учител прогимназиален етап

Николай Кривокапов - Учител прогимназиален етап

Любка Цирова - Старши учител прогимназиален етап

Мария Балтаджиева - Старши учител прогимназиален етап

Красимира Пейчева - Учител прогимназиален етап

Живко Медарев - Учител прогимназиален етап

Красимира Стоева - Учител прогимназиален етап

Виолета Медарова - Учител прогимназиален етап ГЦОУД 


Ресурсен учител:

Мариана Гебрелиева - Старши ресурсен учител


Гергана Граматова - Психолог, училищен

Даниела Григорова - Логопед

 

 

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ