Пирин планина

По идея на трима учители ентусиасти в Трето ОУ „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев беше създаден туристически клуб за ученици, наречен „Пирински стражи”.

Туристическият училищен клуб е единственият официално открит и функциониращ като такъв на територията на община Гоце Делчев след 30-годишно прекъсване, когато в училището е имало кръжок по туризъм с ръководител г-н Атанас Панчелиев.

Клубът беше официално открит през учебната 2015/2016 година. Към момента членовете на клуба са малко над 40: ученици на възраст 9 – 13 години от Трето ОУ „Братя Миладинови“; няколко ученици, които вече учат в други учебни заведения след завършен VII и VIII клас; родители и приятели на клуба.

От учебната 2016/2017 клубът приема желаещите ученици от II клас в добро здравословно състояние, отговарящи на критериите за прием и след преминат поход-кастинг.

Така туристическият клуб има сформирани две възрастови групи – едната е за учениците от II до IV клас, а другата е за учениците от – V до VII клас. Към всяка възрастова група се включват и родителите, и приятели на клуба (по тяхна преценка).