Дейности по интереси

Живей здравословно - ръководител Васил Каракиев

По време на часовете децата се запознават с видовете спорт, знаменити български спортисти, здравословно хранене. Децата играят и познатите им спортове: футбол, народна топка, лекоатлетически игри. Походите до близки местности допринасят за създаване и укрепване на връзката с природата. В специални часове децата приготвят нещо лесно, вкусно и здравословно. 

Представителна изява - "Спортът е здраве"

Представителна изява - "Да бъдем здрави"


Мажоретен състав – ръководител Мария Пиргова
Цели:
- Запознаване с особеностите на мажоретното изкуство;

- Формиране на умения за работа с уреди, характерни за този вид изкуство – батон, помпон и флаг – батон;
- Постигане на физическо и психическо развитие и укрепване на участниците;
- Изграждане на естетически усет към красивите и ценностните неща в живота;
- Пълноценно оползотворяване на свободното време на участниците;
- Възпитаване на дисциплинираност, отговорност, самоконтрол, толерантност;
- Изграждане на умения за работа в екип.

Представителна изява - "Да се забавляваме заедно"

Представителна изява - "Участие в празничен дефилаж на 24 май"


Млад турист – ръководител Мария Канатова

Съчетавайки двигателна активност и здравословния начин на живот у учениците се изграждат трайни компетентности за работа в екип; подобрява се физическото и умственото здраве; развива се двигателната култура; научават се заедно да опазват природата. Разходките сред природата развиват физическите качества сила, издръжливост и бързина; формират умения за системна физическа активност.

Представителна изява - "Какво научих за природата, нейното опазване и здравословния начин на живот"


Опознавам и опазвам природата – ръководител Диана Узунова

Съчетавайки двигателна активност и здравословния начин на живот у учениците се изграждат трайни компетентности за работа в екип; подобрява се физическото и умственото здраве; развива се двигателната култура; научават се заедно да опазват природата. Разходките сред природата развиват физическите качества сила, издръжливост и бързина; формират умения за системна физическа активност.

Представителна изява - "Какво научих за природата, нейното опазване и здравословния начин на живот"


 Млад природолюбител – ръководител Нели Йондева

Съчетавайки двигателна активност и здравословния начин на живот у учениците се изграждат трайни компетентности за работа в екип; подобрява се физическото и умственото здраве; развива се двигателната култура; научават се заедно да опазват природата. Разходките сред природата развиват физическите качества сила, издръжливост и бързина; формират умения за системна физическа активност.

Представителна изява - "Какво научих за природата, нейното опазване и здравословния начин на живот"


 Клюб "Здраве" – ръководител Емилия Москова

Заниманията в клуба включват запознаване с основите на здравословния начин на живот – хранене, движение, хигиена. Децата се запознават с различни видове спорт, с хранителния състав на продуктите и начините за кулинарна обработка. Под игрова форма и сценична реализация, получените знания се представят пред публика.

Представителна изява - "Даровете на есента"

Представителна изява - "Големият турнир - представителна изява с родители"