0102

Дейности по интереси


Аз и моето здраве - ръководител Николина Павлова

Цели:
Да се научат учениците да се хранят здравословно, да знаят кои храни са полезни и кои вредни, да играят сред природата и да я опазват.

Представителна изява - "Кулинарна изложба"

Представителна изява - "Игри с мама и татко"


Аз съм българче- ръководител Людмила Червенкова

Цели:
Учениците да изследват историята на родните си места.
Да се запознаят с географските забележителности в района на гр.Гоце Делчев.
Възпитаване в дух на родолюбие и уважение към националните традиции и култура.
Формиране на траен интерес към историята на родното училище.

Представителна изява - "Мартеницата - уникален български символ"


Децата на Пирин – ръководител Лозанка Грозданова

Цели:
Да се осмисли извънучебното време на учениците.
Да се подобри физическата активност на децата.
Да се увеличат преките контакти на учениците с природата, изкуството и културата.


Здраве сред природата – ръководител Славка Жостова

Цели:
Да се подобри здравето и физическата активност на учениците.
Да се формират здравословни навици - стойка, двигателна активност, хранене. 

Представителна изява - "Рожден ден на Стражите"

Представителна изява - "Обичам природата"


Знания за здравето – ръководител Катерина Щранкова

Цели:
Да се осмисли свободното време на учениците чрез включването им в извънкласни форми на работа.
Да се попълнят знанията на учениците за здравето, здравословния начин на живот, здравословното хранене.
Да се повиши физическата активност чрез спорт и туризъм.

Представителна изява -"Подари надежда..."

Представителна изява - "Растем здрави и силни" - изложба


Изящни и приложни изкуства - ръководител Райме Караилиева

Цели:
Ученикът:
да различава обектите в природата и архитектурата;
да анализира и разграничава големината, формата и цвета на обектите;
да създава натюрморт, пейзажи и портрети в изящните изкуства;
да обогати познанията си в декоративните приложни изкуства;
да развива визуалното мислене и образната памет.

Представителна изява - "Изложба - батик"

Представителна изява - "Вълшебният свят на изкуството"