Ръководител Форма Тематично направление Област на ИИД
1. Емилия Москова клуб Природолюбител Природоматематически науки
2. Людмила червенкова клуб Млад природолюбител Природоматематически науки
3. Елена Витанова клуб Аз и природата Природоматематически науки
4. Красимира Стоева клуб Рисувам света около мен Хуманитарни науки
5. Катерина Щранкова клуб Азбуката на здравето Здравно образование
6. Мария Василева клуб Първи стъпки към доброто здраве Здравно образование
7. Николина Павлова клуб Всичко за вашето здраве Здравно образование
8. Славка Жостова клуб Аз избирам здравето Здравно образование
9. Лиляна Полимерова клуб Първа помощ в училище Здравоно образование
10. Диана Узунова секция Заедно сред природата Здравословен начин на живот
11. Недялка Йондева секция Обичам природата Здравословен начин на живот
12. Мария Канатова секция Млад турист Здравословен начин на живот
13. Киприана Траханова клуб Опознавам природата Здравословен начин на живот
14. Цвета Костадинова клуб Театрално студио Комуникативни умения на роден език
15. Мария Керина клуб Искам още да знам Комуникативни умения на роден език
16. Димка Мурджева клуб Светът около мен Комуникативни умения на роден език
17. Лилия Ламбова клуб Минало и традиции Умения за самостоятелно учене и събиране на информация
18. Лозанка Грозданова клуб Миналото - митове и легенди Уминия за самостоятелно учене и събиране на информация
19. Величка Русева клуб Как да се държа и обличам в обществото Граждански компетентности
20. Мария Пиргова секция Мажоретки Културни компетентности
21. Димитрия Джамбазова клуб Сръчни ръце Културни компетентности
22. Красимира Пейчева клуб Дизайн и реклама Дигитални компетентности