Седмично разписание на Iа клас за IІ срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Математика Математика Математика Математика - ИУЧ
2. Български език и литература Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литература Български език и литература - ИУЧ
3. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство Родинознание
4. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Музика
5. Час на класа Изобразително изкуство - ИУЧ Музика Час за спортни дейности Консултации