Седмично разписание на Iа клас за IІ срок на учебната 2021/2022 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Математика Математика Математика - ИУЧ Математика
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература - ИУЧ Български език и литература
3. Български език и литература Български език и литература Родинознание

Технологии и предприемачество

Български език и литература
4. Физическо възпитание и спорт Музика Физическо възпитание и спорт Музика

Изобразително изкуство - ИУЧ

5. Час на класа Изобразително изкуство Изобразително изкуство Час за спортни дейности Консултации