Седмично разписание на Iа клас за I срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Математика Математика Математика  Математика - ИУЧ
2. Български език и литература Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литература  Български език и литература - ИУЧ
3. Български език и литература Български език и литература Български език и литература

Изобразително изкуство

Родинознание
4. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство

Музика

5. Час на класа Изобразително изкуство - ИУЧ Музика Час за спортни дейности Консултации