Седмично разписание на Iв клас за IІ срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Математика Математика Математика Български език и литература - ИУЧ
2. Български език и литература Технологии и предприемачество Музика Български език и литература Математика - ИУЧ
3. Математика Български език и литература Български език и литература Родинознание Физическо възпитание и спорт
4. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство Музика
5. Час на класа Изобразително изкуство - ИУЧ Час за спортни дейности Изобразително изкуство Консултации