Седмично разписание на IIа клас за IІ срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Математика Български език и литература Математика  Български език и литература - ИУЧ
2. Български език и литература Български език и литература Български езики и литература Английски език Математика - ИУЧ
3. Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Музика
4. Английски език Технологии и предприемачество Музика Родинознание Изобразително изкуство - ИУЧ
5. Физическо възпитание и спорт Час на класа Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство  Час за спортни дейности
6. Консултации