Седмично разписание на IIа клас за I срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Математика Математика  Математика  Български език и литература - ИУЧ
2. Български език и литература Български език и литература Български езики и литература Български език и литература Математика - ИУЧ
3. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Музика
4. Английски език Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Родинознание Изобразително изкуство - ИУЧ
5. Физическо възпитание и спорт Час на класа Музика Изобразително изкуство  Час за спортни дейности
6. Консултации