Седмично разписание на IIа клас за IІ срок на учебната 2022/2023 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Математика Математика  Математика - ИУЧ Български език и литература - ИУЧ
2. Български език и литература Български език и литература Български езики и литература Български език и литература Родинознание
3. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Музика Изобразително изкуство
4. Английски език Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Английски език Изобразително изкуство
5. Физическо възпитание и спорт Час на класа Музика Изобразително изкуство - ИУЧ Час за спортни дейности
6. Консултации