Седмично разписание на IIа клас за IІ срок на учебната 2021/2022 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Математика Математика Математика Български език и литература - ИУЧ
2. Български език и литература Технологии и предприемачество Български езики и литература Български език и литература Математика - ИУЧ
3. Музика Български език и литература Български език и литература Околен свят Изобразително изкуство - ИУЧ
4. Английски език Български език и литература Музика Изобразително изкуство Английски език
5. Час на класа Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Час за спортни дейности
6. Консултации