Седмично разписание на IIа клас за I срок на учебната 2022/2023 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Математика Математика Математика Български език и литература - ИУЧ
2. Български език и литература Български език и литература Български езики и литература Български език и литература Математика - ИУЧ
3. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Родинознание Музика
4. Английски език Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Английски език Изобразително изкуство - ИУЧ
5. Физическо възпитание и спорт Час на класа Музика Изобразително изкуство Час за спортни дейности
6. Консултации