Седмично разписание на IIб клас за IІ срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Математика Български език и литература Математика Математика - ИУЧ
2. Английски език Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литаратура - ИУЧ
3. Математика Български език и литература Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Родинознание
4. Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Музика Български език и литература Изобразително изкуство - ИУЧ
5. Час на класа Музика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Час за спортни дейности
6. Консултации