Седмично разписание на IIб клас за IІ срок на учебната 2021/2022 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Математика Математика Английски език Математика - ИУЧ
2. Английски език Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература - ИУЧ
3. Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литература  Околен свят
4. Изобразително изкуство Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Изобразително изкуство - ИУЧ
5. Час на класа Музика Музика Физическо възпитание и спорт Час за спортни дейности
6. Консултации