Седмично разписание на IIб клас за I срок на учебната 2022/2023 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Математика Български език и литература Математика Математика - ИУЧ
2. Английски език Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература - ИУЧ
3. Математика Български език и литература Технологии и предприемачество Български език и литература  Родинознание
4. Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Изобразително изкуство - ИУЧ
5. Час на класа Музика Музика Физическо възпитание и спорт Час за спортни дейности
6. Консултации