Седмично разписание на IIв клас за IІ срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Математика Музика Български език и литература Математика - ИУЧ
2. Математика Български език и литература Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литаратура - ИУЧ
3. Английски език Български език и литература Български език и литература Английски език Родинознание
4. Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Изобразително изкуство - ИУЧ
5. Час на класа Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Час за спортни дейности
6. Консултации