Седмично разписание на IIIа клас за IІ срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Математика Компютърно моделиране Математика  Математика - ИУЧ
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество Български език и литература - ИУЧ
3. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език
4. Английски език Човекът и обществото Английски език Човекът и природата Човекът и обществото
5. Физическо възпитание и спорт Музика Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
6. Час на класа Час за спортни дейности Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Консултации