Седмично разписание на IIIа клас за I срок на учебната 2022/2023 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Математика Математика Математика Математика - ИУЧ
2. Български език и литература Български език и литература Английски език Технологии и предприемачество Български език и литература - ИУЧ
3. Български език и литература

Български език и литература

Компютърно моделиране Български език и литература Изобразително изкуство - ИУЧ
4. Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото Български език и литература Човекът и природата Човекът и обществото
5. Английски език Музика Български език и литература Изобразително изкуство Английски език
6. Час на класа Час за спортни дейности Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Консултации