Седмично разписание на IIIа клас за IІ срок на учебната 2021/2022 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Математика Български език и литература Математика Математика
2. Български език и литература Английски език Български език и литература Човекът и природата Математика - ИУЧ
3. Технологии и предприемачество

Български език и литература

Компютърно моделиране Български език и литература Английски език
4. Човекът и обществото Български език и литература Човекът и обществото Български език и литература - ИУЧ Изобразително изкуство
5. Физическо възпитание и спорт Музика Английски език Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
6. Час на класа Час за спортни дейности Музика Консултации Физическо възпитание и спорт