Седмично разписание на IIIа клас за IІ срок на учебната 2022/2023 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Математика Математика Математика - ИУЧ Български език и литература - ИУЧ
2. Български език и литература Български език и литература Английски език Технологии и предприемачество Човекът и обществото
3. Български език и литература

Български език и литература

Компютърно моделиране Български език и литература Музика
4. Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото Български език и литература Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
5. Английски език Музика Български език и литература Изобразително изкуство Английски език
6. Час на класа Час за спортни дейности Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Консултации