Седмично разписание на IIIа клас за I срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Математика Английски език Математика  Математика - ИУЧ
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество Български език и литература - ИУЧ
3. Български език и литература

Български език и литература

Математика Български език и литература Изобразително изкуство - ИУЧ
4. Английски език Човекът и обществото Български език и литература Човекът и природата Човекът и обществото
5. Физическо възпитание и спорт Музика Компютърно моделиране Изобразително изкуство Английски език
6. Час на класа Час за спортни дейности Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Консултации