Седмично разписание на IIIб клас за IІ срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Български език и литература Математика Математика  Български език и литература
2. Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература - ИУЧ
3. Човекът и обществото Човекът и обществото Технологии и предприемачество Български език и литература Английски език
4. Български език и литература Музика Компютърно моделиране Физическо възпитание и спорт

Математика - ИУЧ

5. Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Английски език Човекът и природата Музика
6. Изобразително изкуство Час на класа Физическо възпитание и спорт Консултации Час за спортни дейности