Седмично разписание на IIIб клас за IІ срок на учебната 2022/2023 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Английски език Математика  Математика Математика - ИУЧ Български език и литература - ИУЧ
2. Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература 
3. Човекът и обществото Български език и литература Български езики и литература Технологии и предприемачестово Физическо възпитание и спорт
4. Български език и литература Човекът и обществото Компютърно моделиране Човекът и природата

Английски език

5. Физическо възпитание и спорт Музика Английски език Изобразително изкуство Музика
6. Час на класа Консултации Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Час за спортни дейности