Седмично разписание на IIIб клас за IІ срок на учебната 2021/2022 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Математика - ИУЧ Музика Математика Математика
2. Технологии и предприемачество Човекът и обществото Английски език Български език и литература Български език и литература
3. Човекът и обществото Английски език Български езики и литература Български език и литература Български език и литература
4. Български език и литература Български език и литература - ИУЧ Български език и литература Човекът и природата

Музика

5. Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Английски език
6. Час на класа Консултации Компютърно моделиране Изобразително изкуство Час за спортни дейности