Седмично разписание на IIIб клас за I срок на учебната 2022/2023 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Английски език Математика  Математика Математика Математика - ИУЧ
2. Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература - ИУЧ
3. Човекът и обществото Български език и литература Български езики и литература Технологии и предприемачестово Български език и литература
4. Български език и литература Човекът и обществото Компютърно моделиране Човекът и природата

Английски език

5. Изобразително изкуство - ИУЧ Физическо възпитание и спорт Английски език Изобразително изкуство Музика
6. Час на класа Консултации Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Час за спортни дейности