Седмично разписание на IVа клас за IІ срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Математика Математика Математика Математика - ИУЧ
2. Технологии и предприемачество Български език и литература Компютърно моделиране Български език и литература Английски език
3. Български език и литература Човекът и природата Български език и литература Български език и литература Български език и литература - ИУЧ
4. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Човекът и природата
5. Математика - ИУЧ Английски език Музика Човекът и обществото Изобразително изкуство
6. Физическо възпитание и спорт Час на класа Час за спортни дейности Физическо възпитание и спорт Консултации