Седмично разписание на IVа клас за IІ срок на учебната 2022/2023 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Математика Математика Математика Математика - ИУЧ
2. Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литература Човекът и обществото Английски език
3. Български език и литература Човекът и природата Английски език Български език и литература Човекът и природата
4. Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература - ИУЧ
5. Компютърно моделиране Физическо възпитание и спорт Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
6. Физическо възпитание и спорт Час на класа Час за спортни дейности Изобразително изкуство - ИУЧ Консултации