Седмично разписание на IVа клас за IІ срок на учебната 2021/2022 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Математика Английски език Български език и литература Математика - ИУЧ
2. Човекът и природата Български език и литература Математика Компютърно моделиране Английски език
3. Български език и литература Човекът и обществото Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литература - ИУЧ
4. Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Човекът и природата
5. Музика Английски език Български език и литература Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
6. Физическо възпитание и спорт Час на класа Час за спортни дейности Изобразително изкуство - ИУЧ Консултации