Седмично разписание на IVб клас за IІ срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Български език и литература  Математика Математика Английски език
2. Човекът и природата Математика Човекът и природата Български език и литература Математика - ИУЧ
3. Технологии и предприемачество Английски език Компютърно моделиране Български език и литература Български език и литература - ИУЧ
4. Математика Човекът и обществото Български език и литература Музика Български език и литература
5. Математика - ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спорт
6. Изобразително изкуство Час на класа Физическо възпитание и спорт Час за спортни дейности Консултации