Седмично разписание на IVб клас за I срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Български език и литература  Математика Математика Английски език
2. Технологии и предприемачество Математика Човекът и природата Компютърно моделиране Математика - ИУЧ
3. Човекът и природата Английски език Английски език Български език и литература Български език и литература - ИУЧ
4. Математика Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература Български език и литература
5. Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Български език и литература Музика Физическо възпитание и спорт
6. Изобразително изкуство Час на класа Музика Час за спортни дейности Консултации