Седмично разписание на IVб клас за IІ срок на учебната 2022/2023 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Човекът и природата Български език и литература  Математика Български език и литература Английски език
2. Математика Математика Български език и литература Български език и литература Математика - ИУЧ
3. Технологии и предприемачество Английски език Човекът и природата Математика Български език и литература - ИУЧ
4. Български език и литература Човекът и обществото Английски език Компютърно моделиране Български език и литература
5. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Музика Физическо възпитание и спорт
6. Физическо възпитание и спорт  Час на класа Изобразително изкуство - ИУЧ Час за спортни дейности Консултации