Седмично разписание на IVб клас за IІ срок на учебната 2021/2022 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Български език и литература  Български език и литература Български език и литература Английски език
2. Български език и литература Математика Български език и литература Технологии и предприемачество Български език и литература - ИУЧ
3. Математика Английски език Математика Математика Математика - ИУЧ
4. Човекът и природата Човекът и обществото Английски език Компютърно моделиране Музика
5. Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Български език и литература Физическо възпитание и спорт
6. Изобразително изкуство - ИУЧ Час на класа Физическо възпитание и спорт Час за спортни дейности Консултации