Седмично разписание на IVб клас за I срок на учебната 2022/2023 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Български език и литература  Математика Български език и литература Английски език
2. Математика Математика Български език и литература Български език и литература Математика - ИУЧ
3. Технологии и предприемачество Английски език Български език и литература Математика Български език и литература - ИУЧ
4. Човекът и природата Човекът и обществото Английски език Компютърно моделиране Български език и литература
5. Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Музика Физическо възпитание и спорт
6. Изобразително изкуство  Час на класа Музика Час за спортни дейности Консултации