Седмично разписание на Vа клас за IІ срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Компютърно моделиране и информационни технологии - ІІ група Български език и литература Английски език Български език и литература - ИУЧ
2. Математика История и цивилизации Английски език Технологии и предприемачество Човекът и природата 
3. География и икономика Български език и литература География и икономика Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
4. Музика Български език и литература Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Математика
5. Английски език Изобразително изкуство - ИУЧ Човекът и природата Математика Български език и литература
6. Технологии и предприемачество Математика Математика Математика - ИУЧ Изобразително изкуство
7. Час на класа Компютърно моделиране и информационни технологии - І група Музика Час за спортни дейности Изобразително изкуство