Седмично разписание на Vа клас за IІ срок на учебната 2022/2023 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Компютърно моделиране и информационни технологии Български език и литература Човекът и природата Математика
2. Математика Български език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество Човекът и природата 
3. Музика Изобразително изкуство - ИУЧ География и икономика Английски език Физическо възпитание и спорт
4. География и икономика История и цивилизации Човекът и природата История и цивилизации Български език и литература - ИУЧ
5. Английски език Физическо възпитание и спорт Музика Математика Български език и литература
6. Технологии и предприемачество Математика Математика Математика - ИУЧ Изобразително изкуство
7. Час на класа Компютърно моделиране и информационни технологии Английски език Час за спортни дейности Изобразително изкуство