Седмично разписание на Vа клас за I срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Компютърно моделиране и информационни технологии - І група Компютърно моделиране и информационни технологии - І група Английски език Български език и литература - ИУЧ
2. Математика История и цивилизации Английски език Физическо възпитание и спорт Човекът и природата 
3. География и икономика Български език и литература География и икономика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4. Музика Български език и литература Математика История и цивилизации Математика
5. Английски език Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Математика Български език и литература
6. Технологии и предприемачество Математика Български език и литература Математика - ИУЧ Изобразително изкуство
7. Час на класа Компютърно моделиране и информационни технологии - ІІ група Музика Час за спортни дейности Изобразително изкуство
8. Компютърно моделиране и информационни технологии - ІІ група