Седмично разписание на Vа клас за IІ срок на учебната 2021/2022 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Човекът и природата
2. Компютърно моделиране и информационни технологии Български език и литература Български език и литература Математика Математика 
3. Математика Математика Математика - ИУЧ Човекът и природата Български език и литература - ИУЧ
4. География и икономика История и цивилизации Човекът и природата Английски език История и цивилизации
5. Технологии и предприемачество Компютърно моделиране и информационни технологии Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт
6. Английски език Изобразително изкуство Английски език Музика Музика
7. Час за спортни дейности Изобразително изкуство Час на класа