Седмично разписание на Vб клас за IІ срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Компютърно моделиране и информационни технологии - ІІ група Български език и литература Английски език Технологии и предприемачество Български език и литература - ИУЧ
2. География и икономика Изобразително изкуство - ИУЧ География и икономика История и цивилизации Математика
3. Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт Математика - ИУЧ Български език и литература
4. Български език и литература Английски език Математика Математика Човекът и природата
5. Музика Човекът и природата Български език и литература Изобразително изкуство Музика
6. Математика История и цивилизации Човекът и природата Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
7. Компютърно моделиране и информационни технологии - І група Час за спортни дейности Час на класа Английски език Технологии и предприемачество