Седмично разписание на Vб клас за I срок на учебната 2022/2023 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Английски език Български език и литература Математика Математика Български език и литература - ИУЧ
2. География и икономика Математика География и икономика История и цивилизации Български език и литература
3. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика - ИУЧ Математика 
4. Български език и литература Компютърно моделиране и информационни технологии Английски език Английски език Човекът и природата
5. Музика Човекът и природата Български език и литература Компютърно моделиране и информационни технологии Музика
6. Математика История и цивилизации Български език и литература Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
7. Час за спортни дейности Час на класа Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт