Седмично разписание на Vб клас за IІ срок на учебната 2021/2022 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Английски език Компютърно моделиране и информационни технологии Български език и литература Човекът и природата Изобразително изкуство
2. География и икономика Математика Математика - ИУЧ Английски език Изобразително изкуство
3. Български език и литература Български език и литература Музика Математика Математика 
4. Технологии и предприемачество Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература - ИУЧ
5. Математика Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Български език и литература История и цивилизации
6. Компютърно моделиране и информационни технологии История и цивилизации Математика Технологии и предприемачество Човекът и природата
7. Музика Час на класа Час за спортни дейности