Седмично разписание на VIа клас за IІ срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Човекът и природата География и икономика Изобразително изкуство История и цивилизации
2. Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Английски език
3. Български език и литература История и цивилизации Български език и литература Български език и литература Музика
4. География и икономика Математика Математика Човекът и природата Изобразително изкуство - ИУЧ
5. Човекът и природата Английски език Математика - ИУЧ Английски език Математика
6. Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране и информационни технологии Технологии и предприемачество Математика Български език и литература - ИУЧ
7. Час на класа Музика Технологии и предприемачество Час за спортни дейности