Седмично разписание на VIа клас за IІ срок на учебната 2022/2023 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Математика Човекът и природата Изобразително изкуство История и цивилизации
2. Български език и литература Английски език Математика Изобразително изкуство Математика
3. Български език и литература История и цивилизации Математика - ИУЧ Български език и литература Английски език
4. Изобразително изкуство - ИУЧ Музика География и икономика Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
5. Човекът и природата Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература - ИУЧ
6. Технологии и предприемачество Български език и литература Технологии и предприемачество Математика Музика
7. География и икономика Час за спортни дейности Час на класа Компютърно моделиране и информационни технологии