Седмично разписание на VIа клас за IІ срок на учебната 2021/2022 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Английски език Технологии и предприемачество Музика Английски език Информационни технологии - ІІ група
2. Математика Човекът и природата Математика Български език и литература Математика - ИУЧ
3. География и икономика История и цивилизации Човекът и природата Български език и литература Изобразително изкуство
4. Български език и литература Български език и литература История и цивилизации Човекът и природата Изобразително изкуство
5. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Български език и литература - ИУЧ
6. Музика Математика Английски език Математика Английски език
7. Час на класа Час за спортни дейности Информационни технологии - І група