Седмично разписание на VIа клас за I срок на учебната 2022/2023 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Математика Български език и литература Изобразително изкуство Математика
2. Български език и литература Английски език Математика Изобразително изкуство История и цивилизации
3. Български език и литература История и цивилизации Математика - ИУЧ Български език и литература Английски език
4. Компютърно моделиране и информационни технологии Музика География и икономика Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
5. Човекът и природата Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература - ИУЧ
6. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Технологии и предприемачество Математика Музика
7. География и икономика Час за спортни дейности Час на класа Компютърно моделиране и информационни технологии