Седмично разписание на VIб клас за IІ срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. География и икономика История и цивилизации Математика Английски език Математика
2. Математика Човекът и природата Изобразително изкуство Човекът и природата Компютърно моделиране и информационни технологии
3. Физическо възпитание и спорт Английски език Изобразително изкуство Технологии и предприемачество История и цивилизации
4. Човекът и природата Музика География и икономика Математика Български език и литература - ИУЧ
5. Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
6. Музика Български език и литература Математика - ИУЧ Български език и литература Английски език
7. Час на класа Технологии и предприемачество Час за спортни дейности Изобразително изкуство - ИУЧ