Седмично разписание на VIб клас за IІ срок на учебната 2021/2022 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. География и икономика Математика История и цивилизации Информационни технологии - ІІ група Математика - ИУЧ
2. Математика Музика Човекът и природата Човекът и природата Английски език
3. Английски език Български език и литература Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт
4. Български език и литература Човекът и природата Изобразително изкуство Английски език Български език и литература
5. Български език и литература История и цивилизации Математика Музика Български език и литература - ИУЧ
6. Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература Математика Технологии и предприемачество
7. Час на класа Час за спортни дейности Информационни технологии - І група