Седмично разписание на VIб клас за I срок на учебната 2022/2023 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. География и икономика Английски език География и икономика Български език и литература История и цивилизации
2. Математика Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Компютърно моделиране и информационни технологии
3. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Изобразително изкуство Компютърно моделиране и информационни технологии Математика
4. Човекът и природата Математика Математика Физическо възпитание и спорт Английски език
5. Български език и литература История и цивилизации Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт
6. Музика Музика Математика - ИУЧ Английски език Български език и литература - ИУЧ
7. Час на класа Технологии и предприемачество Час за спортни дейности Човекът и природата