Седмично разписание на VIб клас за I срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. География и икономика История и цивилизации Математика Български език и литература Математика
2. Математика Математика Изобразително изкуство Български език и литература Компютърно моделиране и информационни технологии
3. Физическо възпитание и спорт Английски език Изобразително изкуство Компютърно моделиране и информационни технологии История и цивилизации
4. Човекът и природата Музика География и икономика Физическо възпитание и спорт Български език и литература - ИУЧ
5. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт
6. Музика Български език и литература Математика - ИУЧ Човекът и природата Английски език
7. Час на класа Технологии и предприемачество Час за спортни дейности Английски език