Седмично разписание на VIIа клас за IІ срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Химия и опазване на околната среда Изобразително изкуство - ИУЧ Биология и здравно образование История и цивилизации Компютърно моделиране и информационни технологии
2. Български език и литература Физика и астрономия Математика Математика Математика
3. Изобразително изкуство Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование
4. Изобразително изкуство История и цивилизации Български език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество
5. Математика Физическо възпитание и спорт География и икономика Български език и литература Български език и литература - ИУЧ
6. Английски език Английски език Музика Английски език Физика и астрономия
7. География и икономика Час на класа Математика - ИУЧ Час за спортни дейности