Седмично разписание на VIIа клас за I срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Химия и опазване на околната среда Изобразително изкуство Химия и опазване на околната среда История и цивилизации Компютърно моделиране и информационни технологии
2. Български език и литература  Биология и здравно образование Математика Математика Български език и литература - ИУЧ
3. Математика Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика
4.

Изобразително изкуство - ИУЧ

Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество
5. География и икономика История и цивилизации География и икономика Български език и литература Биология и здравно образование
6. Английски език Английски език Музика Английски език Физика и астрономия
7. Музика Час на класа Компютърно моделиране и информационни технологии Час за спортни дейности