Седмично разписание на VIIа клас за IІ срок на учебната 2022/2023 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Изобразително изкуство История и цивилизации Физика и астрономия История и цивилизации Информационни технологии - ІІ група
2. Изобразително изкуство  Биология и здравно образование Математика Физика и астрономия Математика
3. Математика Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература - ИУЧ
4.

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество
5. География и икономика Изобразително изкуство География и икономика Български език и литература Биология и здравно образование
6. Химия и опазване на околната среда Английски език Музика Английски език Математика - ИУЧ
7. Английски език Час на класа Час за спортни дейности Математика

Информационни технологии - І група