Седмично разписание на VIIа клас за I срок на учебната 2022/2023 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Химия и опазване на околната среда История и цивилизации Химия и опазване на околната среда История и цивилизации Информационни технологии - І група
2. Изобразително изкуство - ИУЧ Биология и здравно образование Математика Математика Физика и астрономия
3. Математика Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература - ИУЧ
4.

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество
5. География и икономика Изобразително изкуство География и икономика Български език и литература Биология и здравно образование
6. Английски език Английски език Музика Английски език Математика
7. Музика Час на класа Час за спортни дейности

Информационни технологии - ІІ група