Седмично разписание на VIIа клас за IІ срок на учебната 2021/2022 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Физика и астрономия История и цивилизации Информационни технологии  История и цивилизации Английски език
2. Изобразително изкуство - ИУЧ Математика Български език и литература  Български език и литература Биология и здравно образование
3. Български език и литература Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература - ИУЧ
4.

Математика

Български език и литература Математика Физика и астрономия Математика - ИУЧ
5. География и икономика Български език и литература География и икономика Математика Технологии и предприемачество
6. Английски език Музика Химия и опазване на околната среда Английски език Изобразително изкуство
7. Час на класа Час за спортни дейности

Изобразително изкуство