Седмично разписание на VIIб клас за IІ срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Английски език Математика Български език и литература Математика Биология и здравно образование
2. Изобразително изкуство - ИУЧ Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3. Химия и опазване на околната среда Изобразително изкуство Музика Български език и литература Математика
4. Математика - ИУЧ Изобразително изкуство Биология и здравно образование Английски език Български език и литература - ИУЧ
5. Математика История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране и информационни технологии
6. География и икономика Физика и астрономия География и икономика История и цивилизации Технологии и предприемачество
7. Физика и астрономия Час за спортни дейности Математика Час на класа