Седмично разписание на VIIб клас за I срок на учебната 2023/2024 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Английски език Биология и здравно образование Български език и литература Математика Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда Английски език Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство - ИУЧ
3. Музика Математика Музика Български език и литература Математика
4. Компютърно моделиране и информационни технологии История и цивилизации Химия и опазване на околната среда Английски език Български език и литература - ИУЧ
5. Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране и информационни технологии
6. География и икономика Изобразително изкуство География и икономика История и цивилизации Технологии и предприемачество
7. Физика и астрономия Час за спортни дейности Математика Час на класа