Седмично разписание на VIIб клас за IІ срок на учебната 2021/2022 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Информационни технологии - ІІ група Български език и литература Химия и опазване на околната среда Български език и литература Математика - ИУЧ
2. Български език и литература История и цивилизации География и икономика История и цивилизации Български език и литература - ИУЧ
3. Математика Математика Български език и литература Математика Биология и здравно образование
4. Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език
5. Музика Английски език Математика Физика и астрономия Физика и астрономия
6. География и икономика Биология и здравно образование Изобразително изкуство - ИУЧ Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
7. Информационни технологии - І група Час за спортни дейности Час на класа Изобразително изкуство