Седмично разписание на VIIб клас за I срок на учебната 2022/2023 г.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Информационни технологии - І група Биология и здравно образование Математика Английски език Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Български език и литература Изобразително изкуство - ИУЧ
3. Английски език Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература - ИУЧ
4. Музика Български език и литература Български език и литература Математика Физика и астрономия
5. Математика Английски език Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт Математика
6. География и икономика Изобразително изкуство География и икономика История и цивилизации Технологии и предприемачество
7. Информационни технологии - ІІ група Час за спортни дейности Музика Час на класа