Табла, изработени от учениците от 5. до 7. клас 

 

ТАБЛА